การเปลืองงานกับทะนุบำรุงปั๊มน้ำมันเพราะตัดเส้นการเลือกปั๊มน้ำมันให้ควรกับงาน

เมื่อกระผมได้กลั่นกรองออกแบบกับเข้าประจำที่ระเบียบดูดน้ำเพราะเน้นย้ำการเลือกปั๊มให้พอสมควรกับงาน ให้ปฏิบัติงานได้มประสิทธิภาพสูงศักดิ์ กับการเข้าประจำที่ปั๊มกับระเบียบศิราให้พอสมควร สิ่งมากมายเหล่านี้เป็นความจำเป็นทีแรกที่จะให้ได้มาซึ่งระเบียบดูดน้ำที่ดีมัตถก ถึงกระนั้นระเบียบดูดน้ำจะปฏิบัติงานได้ดีตามที่ออกแบบไว้กับมีอายุการใช้งานที่ช้านานก็ต่อเมื่อมีการใช้งานวิธาถูกทาง มีฐานะการปฏิบัติงานปรี่ตามที่ขีดคั่นไว้เมื่อออกแบบกับมีการผดุงรักษาที่พอสมควรวิธาเป็นวรรคเป็นเวรด้วย

การตรวจส่วนหลังเข้าประจำที่

หลังจากได้เข้าประจำที่ปั๊มเข้ากับต้นพละกับระเบียบเครื่องสูบจ่ายสารเคมีแล้ว ก่อนที่จะดำเนินสิ่งให้ปั๊มปฏิบัติงานเป็นปางแรกขาดไม่ได้ต้องมีการตรวจให้เรียบร้อยเสียก่อน มีคงอยู่บ่อยครั้งที่ปะว่าปั๊มโปเกหรือพังฉิบหายในช่วงนี้ที่แข่งขันให้ปฏิบัติงานเพราะมีต้นสายปลายเหตุมาจากความบกพร่องในการเข้าประจำที่ อย่างนั้นก่อนที่จะริเริ่มดำเนินสิ่งควรจะได้ตรวจบัญชีรายชื่อดังนี้เสียก่อน

1.การหมุนตัวของเพลาตรวจเพราะการใช้มือหมุนตัวเพลาเพ่งดูว่าอาจจะหมุนตัวได้ไม่ยากพอดูหรือไม่ถ้าขัดมากหรือขัดเป็นบางสิ่งกลมๆก็บ่งให้เห็นว่า ต้นพละยังไม่ได้ศูนย์ต่อกัน หรือมีการตลกบดกันแพร่งพราย(Packing) มั่นคงพ้นไป ขาดไม่ได้ต้องปฏิสังขรณ์ให้ยุติธรรม

2. แนวการหมุนตัว ในคดีที่ต้นพละเป็นมอเตอร์กระแสไฟฟ้าทำได้มีการหมุนตัวผิดทางได้เนื่องด้วยการต่อขั้วกระแสไฟฟ้าที่ไม่ยุติธรรม ตรวจเพราะเปิดกับปรกสวิทซ์ช่วงนี้ก็จะเห็นแนวการหมุนตัวได้

3. การหล่อลื่นของบุไถล ในคดีที่อุปกรณ์หล่อลื่นจองบุไถลเป็นน้ำมันรถก็ขาดไม่ได้ต้องเติมน้ำมันที่มีคุณภาพตามที่บริษัทผู้ประกอบการขีดคั่นให้เต็มตามสภาพที่ขีดคั่นไว้ กับดูแลให้คงอยู่ในสภาพดังกล่าวข้างต้นเป็นกิจวัตร

4. การปฏิบัติงานของสิ่งของวางกับดักน้ำ ตรวจว่าสิ่งของวางกับดักน้ำปฏิบัติงานตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ เป็นต้นว่าถ้าวางกับดักน้ำเพราะใช้ปั๊มสูญญากาศ เมื่อดำเนินสิ่งปั๊มสูญญากาศแล้วน้ำจะเข้ามาเต็มห้องหับดูดน้ำหรือไม่ ถ้ามีการแพร่งพรายหมดทางไม่อาจจะเข้ามาจุห้องหับดูดได้ก็ต้องปฏิสังขรณ์ ถ้าเป็นการเพิ่มเติมน้ำเข้าไปในห้องหับดูดเพราะใช้ถิ่นน้ำอื่นหรือปั๊มความจุเล็ก ก็ต้องตรวจว่าอาจจะไล่ตามโพยมออกจากห้องหับดูดได้มากพอเพียงที่จะดำเนินเครื่องสูบน้ำหรือไม่

การตรวจวิธาอื่นซึ่งควรจะทำในตอนที่เข้าประจำที่ศิราก็ คือ ความไร้มลทินของศิราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศิราซับทั้งนี้เพราะว่าชั่วโมงเข้าประจำที่นั้นทำได้จะมีกากอุปกรณ์หรือบางปาง ทำได้จะเป็นการเลอะเลือนอุปกรณ์สลัดทิ้งคงอยู่ข้างในศิรา สิ่งปะปนเหล่านี้จะมีผลให้ใบพัดโปเกหรือพังฉิบหายวิธาอุกฉกรรจ์มาก